Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2007

Η Κυπριακή λέξη της ημέρας:

Το κερτέλλιν: προέρχεται από την τουρκική λέξη gerdel και σημαίνει κάδος, κουβάς. Για όσους δεν κατάλαβαν το κερτέλλιν είναι η σίκλα. Χρησιμοποιόταν η λέξη αυτή πριν την τουρκική εισβολή κυρίως στα χωριά της Καρπασίας.

Μπανάλ Παράδειγμα: μα ποιάν να πάρω ολάν; Τούτην την λόττα; Άγια ολάν, τούτη εν όπως το κερτέλλιν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: